DoubleA

ระบบตรวจสอบหน้าประตู

บริษัท ฯ ได้เข้าไปปรับปรุงระบบตรวจสอบยานพาหนะผ่านแผ่นป้ายทะเบียนให้กับโรงงานกระดาษ ดับเบิ้ล เอ ด้วย AI License plate reconigtion platform ทำให้ลดระยะเวลาจอดรอหน้าประตูได้ครึ่งหนึ่งของที่เคยเป็นอยู่

DoubleA